Verantwoordelijke
Dit is het Privacy Statement van Zoekhelden, de besloten vennootschap, welke is gevestigd aan de Brouwersgracht 224, te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 63326191

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website www.zoekhelden.nl (hierna: “Website”) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

Gegevens die verzameld kunnen worden via de website
De volgende gegevens kunnen door ons verwerkt worden via deze website, wanneer een contactformulier wordt ingevuld of e-mail wordt gestuurd.

  • (Bedrijfs)naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Indien u ons een e-mail toestuurt of een contactformulier op de Website invult, worden de gegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard en strekking van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is, bewaard voor de afhandeling ervan.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle ingevulde gegevens op onze website worden via een veilige verbinding (https) verzonden.

Naast bovenstaande maken wij op deze website ook gebruik van cookies. Door hier te klikken of naar beneden te scrollen is meer informatie te vinden over welke cookies wanneer worden geplaatst.

Gegevens die wij gebruiken van onze klanten/leveranciers
Naast gegevens die via de website verzameld kunnen worden verwerken wij ook enkele persoonsgegevens van onze klanten/leveranciers met als doel:

  1. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door Zoekhelden worden aangeboden.
  2. Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Zoekhelden en aangesloten derden; én,
  3. om onze klanten/leveranciers van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door Zoekhelden of door aangesloten derden via Zoekhelden worden aangeboden.

Hieronder staat een overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken:

Gegevens Doel Maximale bewaartermijn
Geboortedatum Felicitatie Gedurende klantrelatie
Naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer Facturatie / Klantcontact / Nieuwsbrief Gedurende klantrelatie / Wettelijke bewaartermijn
Bankgegevens Automatische incasso Gedurende klantrelatie
Contracten Administratie Wettelijke bewaartermijn
Facturen Administratie Wettelijke bewaartermijn

 

Cookies

Je kan cookies ook op een makkelijke manier uitschakelen voor alle website via de volgende links:

Browser Uitleg
Chrome klik hier
Firefox klik hier
Internet Explorer klik hier
Safari klik hier

Nieuwsbrief
Geïnteresseerden informeren wij met behulp van een nieuwsbrief over nieuws op het gebied van apps, onze producten en diensten- en producten en diensten van derden met betrekking tot apps. Met uw expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze lijst met abonnees voor deze nieuwsbrief van Zoekhelden. U kunt zich afmelden voor dit nieuws en deze mailing in iedere e-mail die u hierover van ons ontvangt. De lijst met abonnees wordt niet aan derden verstrekt.

Aanpassen of verzet tegen verwerking van persoonsgegevens
Mocht u een relatie hebben met Zoekhelden, dan heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien en om ons op de hoogte te stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie en nieuws, onze producten en diensten- en producten en diensten van derden. Indien uw gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons daarnaast schriftelijk verzoeken om uw gegevens aan te passen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen om uw gegevens te verwijderen, waar dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn of gedegen uitvoering van ons werk. Wij verzoeken u gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Voor contact of verzoeken met betrekking tot het voornoemde, verwijzen wij u door naar onze contactgegevens.

Aanpassen Privacy Statement
Zoekhelden behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Brouwersgracht 224,
1013HE, Amsterdam

KvK Amsterdam 63326191
BTW-nr, NL855187670B01